Testování povrchů OK 2017-05-07T22:58:40+00:00

Testování povrchů ocelových konstrukcí před povrchovou úpravou

Používáme inspekční testovací sady pro určení kvality a vlastností povrchu konstrukcí na které budeme aplikovat ochranné nátěry

Sada pro testování prachových částic dle ISO 8502-3:

Sada TQC dle normy ISO SP3200 pro určení velikosti a množství prachových částic na površích připravených k aplikaci nátěrové hmoty. Prach na otryskaném povrchu může snížit přilnavost nátěrové hmoty, a tím pádem vést k předčasnému poškození nátěru. Sada dle EN ISO 8502-3 může být použita jako test vyhovující/nevyhovující, nebo jako celkový záznam výskytu prachových částic.

Breslova sada:

Breslova sada slouží pro určení obsahu solí na povrchu před aplikací povrchové ochrany. Tato metoda odpovídá normě ISO8502-6 a 9 a výsledkem je hodnota znečištění v miligramu na metr čtvereční.
Určení obsahu solí před aplikací nátěrové hmoty je důležité, protože čistý podklad je základem pro úspěšnou aplikaci nátěrových hmot.
Soli, které zůstanou pod nátěrovým systémem na sebe vzhledem ke své hygroskopické povaze vážou vlhkost. V důsledku toho dojde k rychlé korozi.

INSPEKČNÍ SADY: